Organizacija vatrometa uz najbolju pitotehniku

vatrometKada klijent naruči vatromet, pripreme otpočinju. Prilikom rezervacije klijent bira veličinu i izgled vatrometa koji želi (što određuje koliko će usluga koštati) i termin kada će biti izveden. Posle toga, lokacija izabrana za vatromet biće posećena, i doneće se odluka da li je to mesto odgovarajuće za izvođenje vatrometa. Ukoliko se utvrdi da odabrana lokacija nije odgovarajuća, biće ponuđena druga, naravno u dogovoru sa klijentom. Nadležni u firmi za izvođenje vatrometa pravi projekat u kome se navodi šta će i u kom terminu biti ispaljeno, kao i nacrt lokacije ispaljivanja. Kada je projekat urađen, policijskoj upravi se upućuje zahtev. Policijska uprava izdaje odluku o lokaciji i terminu vatrometa, kao i licima kompetentnim za upotrebu profesionalnih pirotehničkih sredstava. Neophodne su i bezbedonosne mere. Na lokaciji ispaljivanja treba da budu prisutni: vatrogasna služba, policija i kola hitne pomoći. Osim toga, lokacija paljenja mora da bude ograđena da neovlašćena lica ne bi imala pristup. Posle izdavanja odluke od strane policije nabavljaju se potrebna pirotehnička sredstva. Potom se sredstva pripremaju, tačnije povezuju se bombe, svakako uz dozvolu policije. Kada se radi o veoma velikim vatrometima, ovo povezivanje ponekad se ne završi ni za celu sedmicu. Sve potrebno za vatromet dostavlja se na lokaciju na dan paljenja, a eventualno u slučaju veoma velikog vatrometa neophodno je da to bude dan ili dva unapred. Instalira se oprema i pune se cevi.
Neposredno pre vatrometa obavlja se završna provera celokupne opreme i sistema ručnog ili električnog paljenja.
Moguće je da termin paljenja bude precizno odabran, ili klijent odabira momenat ispaljivanja u periodu koji je dozvolila policija.
Najbolje priznanje za pirotehničare su lepo obavljen vatromet, uzbuđenje gledalaca i klijent koji nema nikakve primedbe. Vrlo je bitno da oprema bude zadovoljavajućeg kvaliteta, vrhunska usluga uz trud da se klijentu uvaže dodatni zahtevi oko vatrometa ukoliko je moguće, i naravno cena.
Pirotehnika za profesionalno korišćenje dele se na III, IV, T1 i T2. Najučestalija je upotreba vatromet bombi sa velikim i srednjim kalibrom (od 50 milimetara do 400 milimetara), rimskih sveća, star mina, vatromet baterija sa kalibrom od 25 do 100 milimetara, dok jedna baterija može sadržati 16 do 300 baterija, a može trajati od 10 sekundi do minut i po. Ima i posebnih, velikih baterija, a to su ustvari spremni celoviti vatrometi unutar kutije, koje se aktiviraju pomoću jednog fitilja, a trajanje je do 300 sekundi.
Vatromet bombe se aktiviraju iz posebnih plastičnih cevi, koje su poređane u sanduke od drveta. Ove bombe se povezuju satima, a ponekad i danima uoči vatrometa. Za brzi fitilj vezuje se po jedna bomba, u njenoj pozadini usporivač sa određenim trajanjem (recimo dvosekundnim), pa naredna bomba. Postoje 2 načina za paljenje početnog fitilja – ručni, ili putem sistema električnog paljenja. Sistemima električnog paljenja moguće je upravljati kompjuterski, a to je savršeno za dizajn i izvedbu piromuzičkih vatrometa. Treba spomenuti i sisteme za bežično paljenje – dvema kontrolnim jedinicama se upravlja pomoću radio veze (radi se o predajnoj i prijemnoj jedinici). Tim putem izvodljiva je aktivacija čak 999 kanala po jedinici, pa se tako kontroliše izvedba veoma velikih vatrometa.