Kako pronaći ciljane ključne reči za izradu sajtova

izrada sajtova
Definitivno, URL sajta je vrlo bitan. URL se smatra veoma bitnim faktorom na strani sa tendencijom značajnog delovanja na SEO kampanju.
Na nesreću, ima web dizajnera kojima nije bitan URL, tako da izrada sajtova nije na dignuta na veći nivo – a, pa sasvim očekivano i nailaze na negativne konsekvence. Ali, ukoliko oprezno pravite svoj URL, moguće je da će to pogodno delovati na SEO kampanju i pomoći joj da ostvari uspeh. U ovom tekstu upoznajemo Vas sa tipičnim pogrešnim potezima koji se čine u formiranju URL – a i na koji način to deluje na SEO poslovanje.

Uobičajeni pogrešni potezi koji bi mogli negativno da se odraze na Vašu SEO kampanju
Suviše mali broj ključnih pojmova
Ukoliko se povede priča o ključnim pojmovima, izvesno je da će doći do diskusije, zato što pojedini misle da su ključni pojmovi najbitniji za kvalitetan URL, a drugi ne dele njihovo mišljenje. Ali, kada je u pitanju SEO, Google – u pripada uloga glavnog, Google – ov stav je ključni pojmovi u URL – u olakšavaju SEO radu. I  naš stav je takav. Jer, zadnjim Google – ovim ažuriranjem potvrđeno je da se unutarnje strane mnogo češće pozicioniraju za određene ključne pojmove, nego što je to slučaj sa početnom stranom. Zato, u svakoj situaciji je bolje da osigurate da je Vaš URL u dovoljnoj meri bitan.
Suviše velik broj ključnih pojmova
Već je iznad navedeno, savetuje se da posedujete ključne pojmove u URL – u, mada treba da znate i da suviše ključnih pojmova nepogodno, jer time možete da sve pokvarite. Google je naglasio da njegov algoritam vodi računa o tome. Ukoliko krenete sa zatrpavanjem svog URL – a sa suviše ključnih pojmova, Vi mu time nanosite teškoće.
Neadekvatna senmatička struktura
U svakom slučaju savetuje se upotreba adekvatno složene senmatičke strukture za svoj sajt, zato što to dosta olakšava paukovima pretraživača. U adekvatnoj senmatici je velika pogodnost zato što je Google sposoban izvući ih na stranu rezultata pretraživača i prikazati ih tu gde je pre upotrebljavan nejasan URL niz.
Ima više sistema sa svrhom da se uredi sadržina, kod kojih je dopušteno premostiti uočljive znake u URL – u. Jedan od njih je WordPress. Ukoliko upotrebljavate WordPress, omogućeno Vam je da upotrebu ID strane u URL – u sajta, zamenite podešavanjem šablona prilagođenim SEO – u.
Dinamička AJAX sadržina
Ima korisnika koji strahuju i negoduju jer su jedino njihove strane iz najboljih kategorija uočljive na pretraživaču, odnosno nema nikakve dugačke pretrage koja je upućivala na njihove podkategorije. Pitate se šta bi moglo da uzrokuje takve slučajeve? Korišćenje AJAX – a u izradi tih strana sa dinamičkom sadržinom uz pomoć “taraba“ (hash) parametra. To počinje da bude smetnja za indeksovanje URL – a.
Ali, Google je obećao da će sprovesti promene koje će dopustiti indeksovanje tih strana, za šta treba ukucati uskličnik – ! posle hash -a (#) u AJAX URL – u.
Udvostručene HTTPs strane
Evo još jedne teme o kojoj se neretko ne vodi računa, a u vezi sa http i https stranama koje daju prikaz identične sadržine. Reč je o vrlo učestaloj pojavi, kada korisnici pristupaju osiguranom delu https – a, a potom napuste tu stranu i opet pristupe neosiguranoj http strani. Svakako, postupak navigacije ne odstupa od https prethodnika, a razlog tome je povezani URL link. To uzrokuje da se posle ovoga https vide na svakoj strani sajta. Da biste to rešili, evo šta treba da uradite:
  • Navigacija na stranama koje nisu osigurane, ne bi smela da bude https, već http. To možete da sprovedete u delo putem hard kodiranja, ili tako što ćete eliminisati povezane URL – ove sa strana koje su osigurane.
  • U područjima koja nisu osigurana, verzije https preusmeriti 301 na tačnu verziju http.

Kategorijski ID

Mnogo sajtova upotrebljava kategorijski ID u njihovim URL – ovima, i uglavnom ih pravi njihov CMS. Definitivno, odviše mnogo brojki, simbola i slovnih oznaka u URL – u je potpuno beskorisno, i za čitaoce, i za paukove pretraživača. Radi najvećeg mogućeg SEO delovanja na Vašem sajtu, preporučujemo uključenje ključnog pojma u URL, a isto kada je reč i o logičnoj senmatici. Potrebno je da od tih ID – ova nastane važan tekst koji opisuje.
Najveći broj CMS platformi raspolaže instaliranom opcijom “lep URL“. Ukoliko ne poseduju, sve što je potrebno uraditi je promena svakog ID – a u odgovarajuća imena, poput naziva artikla ili kategorije.
Sesije ID
Pojedini sajtovi koji se bave internet trgovinom imaju običaj praćenja aktivnosti gostiju sajta, poput – ubacivanje artikla u potrošačku korpu putem dodavanja ID – ova sesije na završetak URL – a. Ti ID – ovi su temelj interakcije gostiju, mada je praksa pokazala da bi posledice toga mogle biti udvostručene sadržine. Već znate da bi svi ID – ovi trebalo da budu unikatni za sve goste, to dovodi do mnoštva udvostručenih strana web sajta.
To možete da rešite na taj način što ćete skloniti ID sesije iz niza URL i zameniti ih kolačićima sesije. Dejstvo kolačića ima sličnosti sa ID – om, mada budući da će se sačuvati na korisnikovom računaru, neće biti uticaja na URL.
Prikaz indeks fajla
Povremeno se događa da web sajt vrši prikaz i korenskog direktorijuma u URL kao i korena dodatog u indeks fajl (index.aspx, index htmlindex.php, i ostali). U obe situacije pretraživač ih smatra pojedinačnim stranama, zato su i jedan i drugi indeksovani, pa je posledica formiranje udvostručene sadržine.
Mada, to se jednostavno rešava. Identično kao kod popravljanja iskošene crte, potrebno je sprovesti 301 preusmerenje, kako bi jedan ukazivao ka drugom. Ukoliko se traži viši novo upotrebe, potrebno je preusmerenje verzije, što će podrazumevati uključenje indeks strane u korenski direktorijum URL  bez indeks strane.
Imajte na umu da je URL bitan činilac za pozicioniranje. Nemojte praviti opisane pogrešne poteze, učinite svoj URL podesnim samim pretraživačima i nadajte se boljim rezultatima.