Hipnoza i hipnoterapija

hipnoza

Kada je reč o hipnozi, možemo reći da je najviše poznata u terapiji anksioznosti i paničnih napada. U slučaju da se primenjuje u svrhu pomoći anksioznoj osobi, hipnoterapija će otkriti uzroke, simptome i pomoći u formiranju metode koja je adekvatna za anksioznu osobu. Hipnoterapija se pokazala uspešnom u oslobađanju od stresa i u unapređenju moći da na pravilan način savladamo stresne životne situacije.

Neke osobe mogu da se uhvate u koštac sa stresnim situacijama u životu mirno i razumno, dok sa drugim osobama to nije slučaj. Anksioznost bi mogla dovesti do paničnih napada, depresija i različitih vrsta fobija. Osobe sposobne da se bore sa stresnim situacijama svakodnevice, unapredile su svoju sposobnost da kontrolišu stres. Ove sposobnosti je jednostavno naučiti, a hipnoterapija može biti pomoćnik u napretku pomenutih sposobnosti.

Za vreme trajanja hipnoterapije, biće Vam data mogućnost da koncentrišete pažnju na napredak Vaših sposobnosti, u trenutku opuštenosti uma, kada je um dostupan sugestijama i samim tim, spreman za usvajanje znanja. Hipnoza pomaže da spoznate ključni uzročnik svoje anksioznosti, koji će bez odlaganja dobiti adekvatan tretman, a stres nestati.

Osobama sa problemom anksioznosti hipnoterapija može višestruko da pomogne. Hipnoterapija će Vam dati pomoć u sticanju veće energije, moći koncentracije, mirnog sna, samopouzdanja, osećanja ličnog mira i poštovanja prema sebi, pomoći da budete tolerantniji na stres i spremniji da se jednostavnije prilagodite drukčijim uslovima i neizvesnim događajima.

Za vreme seanse, stručno lice (hipnoterapeut) omogućiće Vam relaksaciju i spreman ulazak u duboko stanje hipnoze. Kako bi hipnoterapija imala očekivani uspeh, klijent treba da bude sasvim opušten, uveren da će hipnoza biti blagotvorna i da se oseća ugodno. Osim toga, hipnoza mora biti dobrovoljna (klijent daje svoj pristanak). U toku priprema osobe za hipnoterapiju hipnoterapeut bira odgovarajući pristup, da bi stanje hipnoze bilo ugodno klijentu. Stupanjem u hipnozu svesni um čoveka nakratko nestaje, dok podsvesni “isplivava“.

Dok se osoba nalazi u hipno transu, hipnoterapeut je uvodi u set psihičkih vežbi  koje joj olakšavaju da savlada razloge koji su doveli do anksioznosti. Tehnike hipnoze olakšavaju čoveku da se prilagodi pojedinim okolnostima, da savlada anksioznost, da ima svoje ciljeve kojima teži i spozna ličnu mogućnost koja će mu naredne stresove učiniti blažim i lakšim za prihvatanje. Postupak suočavanja sa trenutnom anksioznošću i spoznaja načina da bude opušteniji prilikom narednih stresova je i najbolja strana hipnoterapije.

Za mnoge osobe, hipnoza je drugo ime relaksacije. S obzirom na to da izaziva osećanje spokoja i relaksacije, suštinski je odlična tehnika za tretman svake anksioznosti i napada panike. “Dresiranje“ uma da funkcioniše spokojno i racionalno u različitim okolnostima olakšava nam da živimo kvalitetnije.